VERİ VE VERİ İŞLEME

VERİ VE VERİ İŞLEME Veri ve veri işleme nedir? Ne şekilde kullanılır? Veri, rakamlar, sözcükler, sayıları, metinler, resimler, olaylar vb. biçiminde temsil edilen ham gerçekliklerdir. Veriler üzerinde çeşitli işlemler yaparak bilgi üretmek mümkündür. Bu süreç veri işleme olarak tanımlanır. Veri işleme sürecinde veri veya veriler üzerinde işlem yapmayı gerektiren amaç doğrultusunda yeniden ele alınır ve […]